2. kolo

Zdroje:

www.katedrageotechniky.sk/fotogaleria.html

www.shmu.sk/File/pv/obr10pv.jpg

www.skcold.sk/priehrady/najvyznamnejsie_priehrady_na_slovensku/banskostiavnicka_vhs/

www.svf.stuba.sk

www.stavebnafakulta.sk

 

Súťažiť môžete aj ak ste zmeškali
štart prvého kola.

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave odovzdáva cenu za 2. až 4. miesto.

  1. 1. V akademickom roku 2016/17 študovalo na Stavebnej fakulte STU na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia:

  2. 2. Aby študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave urobil skúšku (hodnotenie známkou E) musí ovládať z učiva viac ako:

  3. 3. Najdlhší železničný most na Slovensku je:

  4. 4. Prístroj na meranie uhlov a dĺžok v geodézii sa nazýva:

  5. 5. Koľko percent ročnej spotreby elektrickej energie Slovenskej republiky zabezpečuje vodné dielo Gabčíkovo?

  6. 6. Úprava vodných tokov má hlavný význam pre:

  7. 7. 100 ročná voda je:

  8. 8. Obsah rozpustených pevných látok v minerálnej vode musí byť vyšší ako:

  9. 9. Pozemné stavby je názov pre:

  10. 10. Ako sa nazývajú prístroje zobrazené na obrázku, ktoré sa využívajú na meranie stlačiteľnosti zemín v rámci výučby predmetu Mechanika zemín?