Rozstrelové kolo o 1. miesto

POZOR!

Toto "rozstrelové kolo" je určené špeciálne pre tých, ktorí sa umiestnili na 1. až 4. mieste s rovnakým počtom bodov.

 

Zasúťažiť si môžete všetci, avšak okrem našich premiantov už iba nesúťažne. Výsledky budeme započítavať iba prvým štyrom s rovnakým počtom bodov, ostatní to máte "pre radosť".

Pripomíname, že vyhodnotenie Stavbárskej olympiády bude na Dni otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave 8.2.2018.

Všetci súťažiaci, rodičia aj pedagógovia sú pozvaní zblízka pozrieť sa zblízka na to, ako získať kvalifikáciu na perspektívne zamestnanie. Všetci študenti dostanú potvrdenie pre ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní.

  1. 1. Takzvaný pasívny bytový dom potrebuje na svoju prevádzku:

  2. 2. Čo je plávajúca pilóta?

  3. 3. Aká je výška letu GPS satelitov?

  4. 4. Ako sa volá vysielač, ktorý šíri TV signál v oblasti Popradu?

  5. 5. Aké sú približné hodnoty pre najväčšie rozpätia mostov realizovaných na svete v jednotlivých kategóriách mostov – visuté, zavesené, oblúkové?

  6. 6. V celoslovenskej súťaži Stavba roka sa udeľuje aj Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave:

  7. 7. Ktoré územie na Slovensku je najväčším vodným zdrojom?

  8. 8. Čo umožňuje migráciu vodných živočíchov, ktorej bránia objekty prehradzujúce vodné toky?

  9. 10. Aké výškové systémy v geodézii sú záväzné na Slovensku?

  10. 9. V roku 2010 v súťaži Stavba roka Hlavnú cenu a Cenu verejnosti získala nová mestská štvrť na ľavom nábreží Dunaja pri novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave s názvom: