1. kolo od 5.12.2018

  1. 1. Čo si vo vodohospodárskej praxi každoročne pripomíname 22. marca?

  2. 2. Ktorá slovenská fakulta ponúka bakalársky študijný program Vodné stavby a vodné hospodárstvo?

  3. 3. Ako sa volá inžinierska konštrukcia, televízny vysielač, postavený nad Bratislavou?

  4. 4. Koľko tunelov je na horskej železničnej trati z Banskej Bystrice do Turčianskych Teplíc?

  5. 5. Softvér ANSYS využíva pri simuláciách metódu: 

  6. 6. Termické zneškodňovanie odpadov termicko-oxidačnými postupmi alebo termickými procesmi bez prístupu kyslíka nazývame:

  7. 7. Na Slovensku má technické vzdelávanie bohatú tradíciu. 5. decembra 2018 vzdelávanie v stavebníctve a geodézii oslávi okrúhle výročie. Koľko rokov to bolo?

  8. 8. Stavba roka je prestížna celoštátna súťaž realizovaných stavieb na Slovensku, na ktorej sa udeľuje Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela. V roku 2017 túto cenu získala stavba:

  9. 9. Na Stavebnej fakulte STU v Bratislave si študent môže vybrať niektorý z ôsmich (8) študijných programov. Ktorý z uvedených medzi nimi nie je?

  10. 10. V súťaži Vedec roka SR 2013 v Kategórii Technológ roka SR za významné výsledky v oblasti vnútornej klímy budov bol ako víťaz vyhlásený Ing. Michal Krajčík zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave z katedry: