2. kolo

  1. 1. Čím boli vytvorené nádrže banskoštiavnickej vodárenskej sústavy?

  2. 2. Výučbu ktorého z uvedených predmetov zabezpečuje Katedra vodného hospodárstva krajiny?

  3. 3. Ako sa volá najvyššie položená železničná stanica na Slovensku, v ktorej zastavujú rýchliky?

  4. 4. Ktoré z týchto typov elektromagnetického žiarenia majú nižšie vlnové dĺžky ako viditeľné svetlo?

  5. 5. Pri výpočte potreby vody sa maximálna denná potreba vody určuje pomocou súčiniteľa dennej nerovnomernosti. Od čoho závisí jeho hodnota?

  6. 6. V Centrálnych laboratóriách Stavebnej fakulty STU v Bratislave na Trnávke je unikátne experimentálne zariadenie na výskum aerodynamických vlastností v stavebníctve, nazýva sa:

  7. 7. Vo  verejnej česko-slovenskej súťaži Stavby storočia zo sto nominovaných stavieb (66 českých a 34 slovenských) sa zo slovenských stavieb najlepšie umiestnila (3.) jedna z týchto stavieb. Ktorá?

  8. 8. V súťaži Vedec roka SR 2015 za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky (pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov) získala najvyššie ocenenie prof. Monika Rychtáriková zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave z katedry:

  9. 9. Podujatie pre propagáciu štúdia na jednotlivých bakalárskych študijných programoch sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave organizuje pre stredoškolákov z celého Slovenska každoročne obvykle začiatkom februára a nazýva sa:

  10. 10. Vežový vodojem s guľovou oceľovou nádržou na oceľovej konštrukcii sa nazýva: