3. kolo

  1. 1. Výučbu ktorého z uvedených predmetov zabezpečuje Katedra hydrotechniky?

  2. 2. Ako sa nazýva analóg pixela v 3D obraze?

  3. 3. V akej oblasti sa využívajú Navier-Stokesove rovnice?

  4. 4. Aká odmena je vypísaná za dôkaz existencie riešenia Navier-Stokesových rovníc?

  5. 5. Akým pojmom sa označujú podzemné vody, ktoré prenikajú do kanalizácie?

  6. 6. Nobelova cena mieru 2007 spolu s Medzivládnym panelom pre klimatickú zmenu bola udelená aj prof. Jánovi Szolgayovi zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave z katedry:

  7. 7. Hlavnú cenu ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva SR 2016 odborná porota udelila prof. Vladimírovi Benkovi zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave z katedry:

  8. 8. Študentská osobnosť Slovenska je celonárodná súťaž mladých talentovaných ľudí, v akademickom roku 2015/16 v Kategórii Stavebníctvo, architektúra ju vyhrala Ing. Veronika Földváry zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave z katedry:

  9. 9. Študentská osobnosť Slovenska je celonárodná súťaž mladých talentovaných ľudí, v akademickom roku 2016/17 ju vyhrala Ing. Martina Majorošová zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave doktorandka 4. roč. študijného programu:

  10. 10. Rektor STU udeľuje každoročne najlepším študentom univerzity (zo siedmich fakúlt) ocenenie Študent roka STU, v roku 2017 ako spoluzakladateľ výnimočného charitatívneho projektu Stavbárske srdce za humanitnú činnosť ho získal študent Stavebnej fakulty STU v Bratislave: