3. kolo

Zdroj: www.svf.stuba.sk, www.stavebnafakulta.sk, www.zssvf.sk

  1. Aby študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave urobil skúšku (hodnotenie známkou E) musí ovládať z učiva

  2. Na podujatíEurópska Noc výskumníkov mala Stavbná fakulta STU v Bratislave prezentačno-výstavný stánok s názvom:

  3. Katedra geodézie vznikla v roku

  4. Bakalársky študijný program Pozemné stavby a architektúra patrí pod študijný odbor

  5. Katedra konštrukcií pozemných stavieb nevyučuje nosný predmet

  6. Absolventi študijných programov Pozemné stavby a architektúra a Architektonické konštrukcie a projektovanie sa môžu autorizovať

  7. Absolvent bakalárskeho študijného programu Pozemné stavby a architektúra môže

  8. Štandardná dĺžka štúdia v bakalárskom študijnom programe Pozemné stavby a architektúra je

  9. V celoslovenskej súťaži Stavba roka sa udeľuje aj Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave

  10. Dekanské voľno na fakulte znamená, že voľno majú