2. kolo

Zdroj: www.svf.stuba.sk, www.stavebnafakulta.sk, www.zssvf.sk

  1. Zástupcom všetkých študentov Stavebnej fakulty STU v jej správnych a riadiacich orgánoch je

  2. Kultúrno-spoločenské podujatie organizované študentmi na Stavebnej fakulte STU pri príležitosti nového školského roka sa nazýva

  3. Najväčší model v doterajšej 78-ročnej histórii Stavebnej fakulty má rozlohu (tolerancia 50m2)

  4. Basketbalové družstvo žien Stavebnej fakulty STU vo Vysokoškolskej lige 2015 Bratislavského regiónu:

  5. V roku 2016 priemerná mesačná hrubá mzda stavebného inžiniera na Slovensku je/bola:

  6. Stavebná fakulta STU poskytuje študentom 1. ročníka ubytovanie na

  7. Na Stavebnej fakulte STU maximálna výška sociálneho štipendia pre študenta s bydliskom do 30 km od fakulty je:

  8. Hlavný význam úprav vodných tokov je

  9. Najdlhším dopravným tunelom na Slovensku je

  10. Polohu objektu pomocou GPS možno určiť s najvyššou presnosťou na