1. kolo

Zdroj: www.svf.stuba.sk, www.stavebnafakulta.sk, www.zssvf.sk

  1. Pri určovaní polohy pomocou GPS využívame tieto objekty

  2. Pri spracovaní obrazu sa používajú tieto matematické metódy

  3. V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktorá posudzuje školy podľa vzdelania a výskumu, z troch stavebných fakúlt na Slovensku je Stavebná fakulta STU

  4. V akademickom roku 2015/16 študovalo na Stavebnej fakulte STU na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia

  5. Koľko katedier má v súčasnosti má Stavebná fakulta STU?

  6. Stavebná fakulta STU má aktuálne na bakalárskom stupni štúdia akreditovaných študijných programov

  7. Miera nezamestnanosti absolventov Stavebnej fakulty STU na Slovensku patrí medzi

  8. Ktorý slovenský most bol v dobe svojej montáže svetovým rekordom s rozpätím 303 m v kategórii zavesených mostov a súčasne bol víťazom v súťaži stavba storočia na Slovensku?

  9. Budova nového Slovenského národného divadla pozostáva z komplexu

  10. Plavebná komora slúži na