1. kolo

Zdroje:

www.katedrageotechniky.sk/fotogaleria.html

www.shmu.sk/File/pv/obr10pv.jpg

www.skcold.sk/priehrady/najvyznamnejsie_priehrady_na_slovensku/banskostiavnicka_vhs/

www.svf.stuba.sk

www.stavebnafakulta.sk

  1. 1. V ktorom meste na Slovensku sa nenachádza stavebná fakulta?

  2. 2. Štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave je

  3. 3. Stať sa odborníkom v aplikovanej matematike a informatike ponúka bakalársky študijný program:

  4. 4. Koľko % ľudského tela tvorí voda?

  5. 5. Koľko mostov je postavených na rieke Dunaj v Bratislave?

  6. 6. Ktoré vodné dielo (VD) je najnovšie postavenou stavbou Vážskej kaskády?

  7. 7. Nivelácia slúži na:

  8. 8. Tri segmenty Globálneho polohového systému (GPS) sú:

  9. 9. Prvý dvojrúrový tunel na Slovensku bol:

  10. 10. Šindeľ je: